Warunki korzystania

1. O nas

1.1 cystistat.pl jest stroną zarządzaną przez Perffarma Sp. z o. o. Firma mieści się przy ul. Królowej Marysieńki 13/11 w Warszawie.

1.2 Grupa docelowa

1.3 Strona jest przeznaczona dla pacjentów, profesjonalnego personelu medycznego i dystrybutorów sprzętu medycznego. Informacje przedstawione na tej stronie mają za zadanie polepszać, a nie stanowić substytut kontaktu pomiędzy pacjentem, a profesjonalnym zespołem medycznym.

1.4 Informacje dostępne na stronie są umieszczone wyłącznie w celach edukacyjnych na obszarach gdzie Cystistat® został dopuszczony do sprzedaży.

1.5 Podczas pierwszej wizyty na stronie zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie, że są Państwo pacjentami, członkami personelu medycznego bądź dystrybutorami sprzętu medycznego. Jednocześnie zapewniają Państwo, że odpowiedź na to pytanie jest zgodna z prawdą.

2. Warunki korzystania

2.1 Warunki korzystania wraz Polityką Prywatności określają, na jakich zasadach można korzystać z Witryny, jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z Witryny obejmuje wchodzenie na Witrynę, przeglądanie jej oraz rejestrację w celu korzystania z Witryny.

2.2 Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją tych warunków i stosowaniem się do nich. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na te warunki, prosimy o nie korzystanie z Witryny.

2.3 Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym terminie poprzez modyfikację tej podstrony. Prosimy o odwiedzanie tej podstrony od czasu do czasu, aby zapoznać się z wprowadzanymi zmianami, jako że są one wiążące.

3. Prywatność

Niniejsze Warunki Korzystania odnoszą się do naszej Polityki Prywatności [zobacz Polityka Prywatności], która również obowiązuje podczas korzystania z Witryny. Nasza Polityka Prywatności określa warunki, na jakich przetwarzamy wszystkie dane osobowe zbierane o użytkowniku bądź udostępniane przez niego. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie i potwierdzeniem, że wszystkie dane udostępnione przez użytkownika odpowiadają stanowi faktycznemu.

4. Treść i zmiany

Treść Witryny może podlegać aktualizacji oraz zmianom od czasu do czasu. Treści znajdujące się w Witrynie mogą być nieaktualne w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobligowani do ich aktualizacji. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna bądź jakiekolwiek treści na niej umieszczone będą pozbawione błędów lub pominięć.

5. Dostęp

Nie gwarantujemy, że nasza Witryna, czy jakiekolwiek treści na niej opublikowane, będą zawsze dostępne w sposób ciągły. Dostęp do Witryny jest przyznany tymczasowo. Mamy prawo do zawieszenia, usunięcia, zaprzestania świadczenia bądź zmiany któregokolwiek z elementów naszej Witryny bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępności Witryny, bez względu na przyczynę tego stanu, czas jego trwania i okres wystąpienia.

6. Państwa konto

6.1 Jeśli uzyskają Państwo dostęp lub będą w posiadaniu kodu identyfikacyjnego użytkownika, hasła lub innych informacji w ramach naszych procedur należy je traktować jako poufne. Nie należy ich ujawniać osobom trzecim.

6.2 Zastrzegamy sobie prawo, by w dowolnym czasie zdezaktywować wybrany lub nadany kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, jeśli naszym zdaniem dany użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego zbioru warunków.

6.3 Jeżeli wiedzą Państwo, bądź podejrzewają, że ktokolwiek poza Państwem zna kod identyfikacyjny lub hasło, prosimy o niezwłoczną informację na cystistat@perffarma.pl

7. Własność intelektualna

7.1 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Strony oraz w materiałów na niej publikowanych. Treści te są chronione prawami autorskimi i umowami obowiązującymi na całym świecie. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

7.2 „Cystistat” jest znakiem towarowym Mylan Teoranta. Inne produkty lub nazwy firm są lub mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i stanowią własność właściwych firm.

7.3 Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii i pobranie fragmentów dowolnej strony/stron serwisu do użytku osobistego, a także odsyłanie innych członków organizacji użytkownika do umieszczonych w Witrynie materiałów. Przysługujący nam (i innym zidentyfikowanym twórcom) status autora treści na naszej Witrynie musi być wskazany w każdym przypadku.

7.4 Zabrania się wykorzystywania materiałów pochodzących z naszej Witryny internetowej do celów komercyjnych bez naszej zgody lub bez zgody naszych licencjodawców. Jeśli drukują, kopiują lub pobierają Państwo materiały z naszej strony w sposób naruszający niniejsze warunki użytkowania, prawo do korzystania z Witryny zostanie natychmiast cofnięte i będą Państwo zmuszeni, według własnego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie pobranych materiałów.

8. Zakres odpowiedzialności

8.1 Treści na naszej Witrynie udostępniane są wyłącznie do ogólnych zastosowań informacyjnych. Nie powinny być traktowane, jako porady, na których można się opierać. Należy zasięgnąć profesjonalnej porady lub udać się do specjalisty przed podjęciem bądź powstrzymaniem się od jakiegokolwiek działania na podstawie treści zawartych na stronie.

8.2 Mimo podejmowania wszelkich starań, by informacje na stronie były aktualne, nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy rękojmi ani gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, że treści na stronie są dokładne, kompletne czy aktualne.

9. Ograniczenia odpowiedzialności

9.1 Nic w niniejszym regulaminie nie wyłącza i nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, oszustwo bądź podanie nieprawdziwych informacji lub jakichkolwiek innych odpowiedzialności, które nie mogą być ograniczone lub wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

9.2 W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączamy wszystkie warunki, gwarancje, oświadczenia czy inne warunki odnoszące się do zawartości Witryny bądź jej samej, jawne bądź dorozumiane.

9.3 Nie ponosimy odpowiedzialności w stosunku do żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to umownej, czy deliktowej (łącznie z zaniedbaniem), naruszeniem obowiązku statutowego bądź w jakikolwiek inny sposób wynikające z użytkowania, niemożności korzystania z lub polegania na treściach dostępnych na stronie.

9.4 Jeżeli są Państwo użytkownikiem biznesowym należy pamiętać, że w szczególności nie bierzemy odpowiedzialności za: utratę zysków, sprzedaży, firmy czy dochodu; przerwę w prowadzeniu działalności, utratę przewidywanych oszczędności, możliwości biznesowych, dobrego imienia lub reputacji; bądź za jakiekolwiek pośrednie czy wynikowe straty lub szkody.

9.5 Jeżeli są Państwo użytkownikiem-konsumentem należny pamiętać, że nasza Witryna jest wyłącznie do domowego i prywatnego użytku. Tym samym wyrażają Państwo zgodę na niewykorzystywanie tej Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych lub handlowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty przychodów, straty w działalności, przerwę w prowadzeniu działalności lub utratę możliwości biznesowych.

9.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane przez ataki typu DOS, wirusy i inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować komputer, oprogramowanie, dane lub inne materiały, które powstałe w wyniku korzystania z Witryny lub pobierania materiałów opublikowanych w niej lub w jakiejkolwiek innej stronie internetowej, która jest z nią połączona.

10. Wirusy

10.1 Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie wolna od błędów lub wirusów. To Państwo są odpowiedzialni za konfigurację swoich urządzeń IT, programów komputerowych i platformy, aby mieć dostęp do strony. Powinni Państwo korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

10.2 Niedozwolone jest niewłaściwe użycie Witryny przez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych czy innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera hostującego witrynę oraz wszelkich serwerów, komputerów i bazy danych połączonych z Witryną. Zabrania się dokonywania ataków typu denial-of-service („odmowa dostępu”) lub rozproszonych ataków denial-of-service na Witrynę. Naruszenie tych postanowień stanowi przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Każde takie naruszenie będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z odpowiednimi organami poprzez ujawnienie im Państwa danych. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z Witryny zostanie natychmiast wstrzymane.

11. Linki do innych stron

Znajdujące się w Witrynie linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn i zasobów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści witryn, do których linki znajdują się w Witrynie. Linki takie nie powinny być interpretowane jako sygnał poparcia dla tych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty bądź uszkodzenia mogące wynikać z użycia takich linków.

12. Jurysdykcja i obowiązujące prawo

12.1 Jeżeli są Państwo konsumentami indywidualnymi warunki użytkowania podlegają jurysdykcji państwa pochodzenia.

12.2 W przypadku klientów biznesowych warunki korzystania, przedmiot umowy i sposób jej zawierania (oraz wszystkie pozaumowne spory lub roszczenia) podlegają prawu szwajcarskiemu.

Kontakt
Jeżeli chcą się Państwo z nami skontaktować, prosimy kierować korespondencję cystistat@perffarma.pl

Ostatnia aktualizacja witryny: Styczeń 2016