Przewlekłe zapalenie pęcherza z zaburzeniami czynnościowymi układu moczowego

Typy zapalenia pęcherza moczowego

Zespół bólowy pęcherza moczowego ( ang. Bladder painfull syndrome BPS)/ Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (ang. Interstitial cystitis IC)

Przewlekły ból miednicy związany z patologią pęcherza moczowego, potwierdzoną obrazem cystoskopowym i histopatologicznym, to Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (IC – ang. interstitial cystitis) i/lub Zespół bólowy pęcherza moczowego (ZBP – ang. bladder painfull syndrome), który jest stanem klinicznym manifestującym się jako nadwrażliwość czuciowa, o nie do końca poznanej przyczynie, charakteryzująca się zwiększoną częstością oddawania moczu, dyskomfortem i bólem miednicy[4-6]. Rzeczywista częstość występowania tego schorzenia nie jest do końca znana ze względu na różne kryteria rozpoznania, ale szacuje się, że choroba może dotyczyć od 2,7% do 6,5% kobiet, które zdecydowanie częściej niż mężczyźni (3:1 do 10:1) zgłaszają jej objawy.[7-8]

Przyczyna tych schorzeń nie została jeszcze do końca poznana, aczkolwiek różne hipotezy dotyczące jej podłoża wymieniają infekcję subkliniczną, stan zapalny, aktywację mastocytów oraz mechanizmy autoimmunologiczne.2

Zespół bolesnego pęcherza BPS/ Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego IC to przewlekłe stany zapalne ściany pęcherza moczowego. Uważa się, że dolegliwość ta nie jest wywołana przez bakterie, co więcej nie reaguje na konwencjonalną antybiotykoterapię.3

BPS/IC występują we wszystkich krajach na całym świecie, u osób każdej rasy. Dolegliwości te dotyczą głównie kobiet, aczkolwiek u wielu mężczyzn mogą de facto nie zostać rozpoznane z powodu błędnej diagnozy.4

Nawracające bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego (ang. Recurrent bacterial cystitis RBC)

Escherichia Coli jest najczęstszym typem bakterii wywołującym infekcje dróg moczowych (UTI).3

W przypadku występowania nawracających infekcji (z częstotliwością co trzy miesiące lub częściej) mówi się o Nawracającym bakteryjnym zapaleniu pęcherza moczowego (RBC).3

Istnieje wiele przyczyn umożliwiających bakteriom przedostanie się do układu moczowego.3

 • Nieprawidłowa higiena osobista
 • Cewniki
 • Aktywność seksualna
 • Zmiany postmenopauzalne

  Po menopauzie, kiedy poziom estrogenu spada, kobiety dość często zapadają na infekcje. Tego rodzaju zmiany wywołują zmniejszenie funkcji ochronnej cewki moczowej oraz umożliwiają rozwój szkodliwych bakterii.

 • Cukrzyca

  Mocz diabetyków może zawierać duże ilości cukru, co sprzyja namnażaniu się bakterii.

 • Ciąża

  Ucisk ze strony macicy może doprowadzić do niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, co z kolei sprzyja wzrostowi ilości bakterii.

 • Prostata

  W przypadku mężczyzn, powiększona prostata uniemożliwia całkowite opróżnienie pęcherza moczowego.

 • Kamica nerkowa/ Kamica moczowodowa

  Mogą one powodować zatrzymanie moczu w przewodzie moczowym, co sprzyja rozwojowi bakterii.

Zapalenie pęcherza moczowego wywołane radioterapią (ang. Radiation induced cystitis RIC)

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego to częste powikłanie występujące wśród pacjentów, którzy:5

 • zostali poddani radioterapii okolicy miednicy (Zapalenie pęcherza moczowego wywołane radioterapią /RIC/),
 • zostali poddani leczeniu podawanemu bezpośrednio do pęcherza (np. pałeczka Calmette'a-Guérina).

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego zostało zdefiniowane jako „obecność utrzymującej się hematurii (krwiomoczu) oraz obecność objawów ze strony dolnych dróg moczowych (np. dyzurii - m. in. ból miednicy, dyskomfort, pieczenie), zwiększonej częstości oddawania moczu oraz naglącego parcia na mocz), przy stwierdzonym barku aktywnego guza, oraz innych dolegliwości.5