Przewlekłe zapalenie pęcherza z zaburzeniami czynnościowymi układu moczowego

Objawy

Objawy

Objawy powiązane z ubytkami w warstwie glikozaminoglikanów (GAG) w ścianie pęcherza moczowego opisuje się jako podrażnienie pęcherza moczowego.

Bezpośrednia styczność czynników drażniących obecnych w moczu, leków cytotoksycznych, jak również przyleganie bakterii do warstw urotelium pęcherza moczowego może doprowadzić do aktywacji włókien odpowiedzialnych za nadwrażliwość neuronalną, która wywołuje:7

 • ból, podrażnienie, parcie, dyskomfort czy też inne nieprzyjemne doznania w obrębie pęcherza moczowego,
 • potrzebę częstego opróżniania pęcherza (częste oddawanie moczu),
 • nagłą, przejmującą potrzebę oddania moczu (nagłe parcie na mocz).

Diagnoza BPS/IC

Diagnoza BPS/IC jest zasadniczo oparta na objawach i wykluczeniu innych bolesnych stanów pęcherza, które przypominają BPS/IC, ale mają inną przyczynę (choroby zbliżone).4

Według konsensusu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Śródmiąższowym Zapaleniem Pęcherza Moczowego (ESSIC) BPS/IC mogą być zdiagnozowane na podstawie objawów:8

 • przewlekłego bólu miednicy (> 6 tygodni)
 • bolesnego parcia lub dyskomfortu pęcherza moczowego
 • towarzyszy temu co najmniej jeden inny objaw, taki jak: trwałe parcie naglące lub zwiększona częstość oddawania moczu

Często BPS/IC są nierozpoznane lub błędnie rozpoznane. Diagnoza BPS/IC stawiana jest poprzez wykluczenie innych schorzeń.2,8

W jaki sposób mogę różnicować Śródmiąższowe Zapalenie pęcherza moczowego (BPS/IC) od Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego?

Główne różnice pomiędzy Śródmiąższowym zapaleniem pęcherza moczowego a bakteryjną infekcją przewodu moczowego to:2

BAKTERYJNE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • Nasilenie objawów w czasie ataku
 • Mętny mocz
 • Obecność bakterii w moczu
 • Redukcja objawów po zastosowaniu antybiotyków
 • Objawy nie są związane z wypełnianiem się pęcherza
 • Czas trwania objawów- kilka dni
ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • Częste nawroty w dugim okresie czasu
 • Jasny kolor moczu
 • Brak bakterii w moczu
 • Chwilowa ulga w trakcie mikcji
 • Stosowanie antybiotyków nie przynosi ulgi
 • Ból/ dyskomfort w trakcie napełniania się pęcherza
 • Objawy występują ciągle

Opracowano na podstawie Fundacji COB. Podręcznik poświęcony zapaleniu pęcherza moczowego: Fundacja ds. zapalenia pęcherza moczowego oraz nadwrażliwego pęcherza 2012.3

Kluczowa kwestią jest wykluczenie Bakteryjnego zapalenia pęcherza moczowego.3

Rozpoznanie Krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego charakteryzuje się szerokim spektrum objawów, począwszy od mikroskopijnej hematurii (krwiomoczu) do poważnej - lub widocznej - hematurii ze skrzepami. Dane wskazują, iż występowanie krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego obejmuje od mniej niż 10% do 35% pacjentów.5

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi diagnozowania, zapobiegania i leczenia zapalenia pęcherza moczowego wywołanego chemioterapią oraz radioterapią opublikowanymi przez Brytyjskie Stowarzyszenie Chirurgów Urologów:

 • • Diagnoza Krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego powinna opierać się na objawach oraz na wykluczeniu innych dolegliwości (np. nowotworów w obrębie pęcherza moczowego), a także bakteryjnych lub grzybiczych infekcji przewodu moczowego.5