Polityka prywatności


Wersja ze stycznia 2016
Niniejsza Polityka Prywatności stosuje się do witryny cystistat.pl (zwanej dalej „Witryną”), która jest zarządzana przez Perffarma Sp. z o. o. (zwaną dalej Firmą) Firma mieści się przy ul. Królowej Marysieńki 13/11 w Warszawie.

Polityka Prywatności (”Polityka”) wyjaśnia w jaki sposób Firma gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe jeżeli korzystają Państwo z Witryny i gdy kontaktują się Państwo z Firmą czy to przy użyciu poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, faksu lub telefonu czy za pośrednictwem opcji kontaktowych w ramach naszej Witryny. W zależności od relacji pomiędzy Państwem a Firmą, możemy zapewnić dodatkowe szczegóły związane z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych.

Jakiego typu informacje gromadzimy i w jakim celu?
Podczas korzystania z Witryny automatycznie gromadzimy standardowe logi dostępowe oraz szczegóły dotyczące wzorców zachowania osób odwiedzających stronę. Informacje przez nas gromadzone mogą zawierać informacje dotyczące Państwa dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP Państwa komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu), czasy dostępu, strony z jakiej ustanowili Państwo łącze do Witryny (jako istotne), strony, o które wysłali Państwo zapytania oraz daty i czas tych zapytań. Może to pomóc nam w ustaleniu, które części Witryny są popularne lub wymagają zmian.

Gromadzenie informacji dotyczących strony może również wiązać się z wykorzystaniem ciasteczek i tagów internetowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Ciasteczka”.

Strona jest przeznaczona dla pacjentów, profesjonalnego personelu medycznego i dystrybutorów sprzętu medycznego, jest jednak łatwo dostępna dla innych w trybie „tylko do odczytu”. Jeśli są Państwo pacjentami, członkami personelu medycznego bądź chcieliby Państwo po prostu dowiedzieć się więcej o Cystistat, mogą Państwo skorzystać z podstrony Kontakt, aby skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Skontaktujemy się z Państwem przy pomocy danych, które Państwo podadzą.

Dystrybutorzy mogą uzyskać dostęp do zamkniętej części serwisu, jaką jest portal dystrybutorski umożliwiający dokonywanie interakcji z Firmą.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tych usług, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych osobowych abyśmy mogli nawiązać kontakt w sprawie Państwa zapytania bądź zakupu (dokonanego inaczej niż poprzez Witrynę). Jeżeli zdecydują się Państwo na udostępnienie nam swoich danych osobowych zostaną one zebrane do użycia wewnętrznego i dla celów opisanych w niniejszej Polityce.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?
Jeżeli zdecydują Państwo udostępnić nam dane osobowe, możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

Pełne imię i nazwisko, dane teleadresowe - prywatne i służbowe takie jak adres, numer faksu, numery telefonów, adres e-mail; powód kontaktu, którym może być zapytanie bądź prośba; jeżeli otrzymają Państwo konto dystrybutora - login/nazwę użytkownika, (jeśli i w zakresie, gdy zawiera dane osobowe takie jak imię), hasło, adres e-mail, pełne imię i nazwisko, nazwę firmy, adres firmy, szczegóły dotyczące stanowiska służbowego.

Od czasu do czasu na Stronie mogą pojawiać się pola tekstowe. Prosimy o nie wprowadzanie danych wrażliwych takich, jak (jeżeli są Państwo pacjentami/konsumentami) szczegółów dotyczących symptomów chorobowych i/lub istniejących wcześniej stanów chorobowych lub (jeżeli są Państwo dystrybutorami lub członkami personelu medycznego) żadnych danych identyfikacyjnych z nimi związanych lub innych szczegółów, które identyfikują bądź mogłyby umożliwić identyfikację pacjenta. Nie mamy zamiaru gromadzić takiego rodzaju danych przy pomocy Witryny.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Firma może wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce lub zgodnie z informacjami dostępnymi w Witrynie bądź w naszych usługach. Na przykład, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:

do odpowiedzi na zadane pytanie
w celu poprawy naszych produktów i upewnienia się, że treści w Witrynie są prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla Państwa i Państwa komputera (lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu); w celach administracyjnych dotyczących Witryny.
do wewnętrznej rejestracji danych;
do kontaktu z Państwem (bezpośrednio, zarówno przez Firmę lub przez odpowiedniego partnera, czy agenta przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonu w związku z którąkolwiek z powyższych przyczyn;
w celu wypełnienia jakiegokolwiek kontraktu zawartego pomiędzy Państwem, a Firmą; oraz
do wywiązania się ze zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub zasad dobrych rządów.

Lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwości i może być aktualizowana od czasu do czasu w związku z potrzebami biznesowymi i wymaganiami prawnymi. Część informacji gromadzonych przez Firmę będzie przechowywana w postaci papierowej, podczas gdy inne dane osobowe będą miały postać plików komputerowych i elektronicznych baz danych, jak opisano w szczegółach poniżej.

W większości przypadków informacje procesowanie przez Firmę są wymagane do odpowiedzi na Państwa zapytania lub do rejestracji w celu korzystania z Witryny, (jako istotne). W związku z wymaganiami prawnymi bądź wówczas, gdy jest to niezbędne dla uznanych celów i potrzeb zawodowych.

Czy udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?
Państwa dane osobowe będą dostępne do celów wymienionych powyżej (bądź zgodnie z wysyłanymi od czasu do czasu powiadomieniami), na zasadzie „ścisłej potrzeby” tak dalece jak to możliwe, do wiadomości personelu korporacyjnego, dla którego dostęp do tych danych jest niezbędny do wykonywania powierzonych funkcji w Firmie (dotyczy między innymi kadry managerskiej, księgowości, działu prawnego, działów logistyki, audytu, zgodności i technologii informacyjnych).

Możemy udostępniać dane osobowe wewnątrz Grupy do celów odpowiedzialnego zarządzania, analizy, planowania i podejmowania decyzji, włączając podejmowanie decyzji dotyczących ekspansji i promowania naszej oferty produktowej i usługowej, wypełnienie zamówień bądź zapytań konsumentów oraz dla innych celów opisanych w niniejszej Polityce.

Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych?
Mimo podejmowania przez nas wszelkich starań mających na celu ochronę bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi prawami, nie możemy zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych udostępnianych przez Państwa online.

Jak działa prawo do dostępu oraz w razie potrzeby do zmiany swoich danych osobowych?
Mają Państwo prawo do weryfikacji danych przechowywanych przez Firmę i do poprawienia nieprecyzyjnych informacji dotyczących Państwa. Wniosek o dostęp do Państwa danych osobowych musi mieć formę pisemną. Podobne lub odpowiadające prawa mają Państwo w stosunku do innych członków Grupy.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tych praw bądź skontaktować się z Firmą w sprawie czynności procesowania danych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt na adres cystistat@perffarma.pl.

Informowanie
Państwa dane będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne biorąc pod uwagę cel(e) ich procesowania przez nas lub w naszym imieniu. Dla przykładu możemy je przechowywać tak długo, aż całkowicie rozwiązana zostanie kwestia Państwa zapytania oraz później przez rozsądny okres czasu.

Firma może przechowywać Państwa dane tak długo jak jest to niezbędne do celów przedstawionych powyżej. Następnie dane te zostaną usunięte z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych oraz innych przepisów mających zastosowanie.

W jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka?
Podobnie do większości stron internetowych, podczas wizyty w Witrynie generujemy ciasteczka lub unikalny kod, który umożliwia nam zidentyfikowanie Państwa komputera. Wykorzystujemy ciasteczka do uzyskania informacji na temat obszarów Witryny, do których dostęp został uzyskany z Państwa komputera - są to informacje używane tylko w odniesieniu do tej Witryny i nie odnoszą się do innych stron, które mogli Państwo odwiedzać. Dane uzyskane w ten sposób zostaną wykorzystane w celu poinformowania Państwa o usługach lub produktach, które mogłyby Państwa zainteresować podczas kolejnych wizyt w Witrynie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka, jednak można to zmienić korzystając z ustawień przeglądarki. Co więcej, ciasteczka mogą zostać usunięte z Państwa dysku twardego. Procedura usunięcia ciasteczek będzie się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Proszę odnieść się do strony internetowej producenta przeglądarki, gdzie znajdą Państwo niezbędne informacje.

Zmiany Polityki Prywatności
Będziemy dokonywać regularnych przeglądów tej Polityki. Od czasu do czasu możemy dokonywać zmian w niniejszej Polityce (aktualizując tę podstronę) tak, by odpowiadała zmianom prawa i/lub naszymi praktykami dotyczącymi prywatności. Data w górnej części Polityki zostanie odpowiednio zaktualizowana.

Zachęcamy do kontrolowania daty odnoszącej się do Polityki podczas wizyty w Witrynie w celu zapoznania się z jakimikolwiek zmianami lub aktualizacjami, jako, że nie koniecznie będziemy zwracać na nie Państwa uwagę. Jednakże, w sytuacjach wymaganych przez mające zastosowanie prawo, poinformujemy Państwa o jakichkolwiek modyfikacjach niniejszej Polityki, jeśli miałby wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy Państwa dane osobowe.

Poprzez korzystanie z Witryny, podawanie nam danych osobowych i/lub rejestrowanie konta wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce (aktualizowanej okresowo).

Niniejsza Polityka ma zastosowanie tylko do Witryny i tym samym nie odnosi się do wykorzystywania, przekazywania i gromadzenia danych przez jakiekolwiek strony internetowe, z którymi nie jesteśmy związani, a na które mogą Państwo wejść korzystając z łącz hipertekstowych w obrębie Witryny. Proces przechodzenia do innej witryny może wiązać się z umieszczeniem ciasteczek pochodzących od podmiotów trzecich na Państwa komputerze lub innym urządzeniu. Nie kontrolujemy ciasteczek wykorzystywanych przez podmioty trzecie. Powinni zapoznać się Państwo informacjami na zewnętrznych stronach w celu uzyskania informacji dotyczących ich metod gromadzenia i kontrolowania danych po pierwszym kliknięciu na jakiekolwiek łącze znajdujące się w Witrynie.

Kontakt/dane teleadresowe
Jeżeli mają państwo pytania dotyczące niniejszej Polityki, prosimy o kontakt na:

Perffarma Sp. z o. o.
ul. Królowej Marysieńki 13/11
02-954 Warszawa
Telefon: 22 550 60 34
Fax: 22 550 60 35
Napisz na: cystistat@perffarma.pl