Przewlekłe zapalenie pęcherza z zaburzeniami czynnościowymi układu moczowego

Typy zapalenia pęcherza moczowego

Zespół bolesnego pęcherza / Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (BPS/IC)

Zespół bolesnego pęcherza lub Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (BPS/IC) to niepokojące i przewlekłe schorzenia pęcherza moczowego o nieznanej przyczynie.6

Pacjenci cierpiący na BPS/IC doświadczają utrzymujących się lub też nawracających objawów takich jak: ból, bolesne parcie, bądź dyskomfort odczuwany w pęcherzu, któremu zazwyczaj towarzyszy częsta i nagląca potrzeba oddania moczu zarówno w dzień, jak i w nocy.6

Choć objawy mogą przypominać infekcję dróg moczowych, badania moczu nie wykazują obecności żadnej infekcji.6

Nawracające bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego (RBC)

Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego to stan zapalny pęcherza moczowego, który zazwyczaj wywołują bakterie przedostające się do pęcherza moczowego przez cewkę moczową. Czasami stan ten określany jest mianem infekcji dróg moczowych (UTI).2

Jeśli występują nawracające infekcje bakteryjne, na przykład trzy lub więcej infekcji dróg moczowych w ciągu jednego roku, wówczas określa się je jako Nawracające bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego (RBC).2

Zapalenie pęcherza moczowego wywołane radioterapią (RIC)

Leczenie onkologiczne może powodować działania niepożądane w postaci podrażnienia pęcherza moczowego (Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego).

Wśród czynników wywołujacych lub będących następstwem popromiennego zapalenia pęcherza moczowego można wyróżnić:

  • podanie leków do pęcherza moczowego,
  • radioterapia okolic miednicy.7

2. Fundacja COB. Podręcznik poświęcony zapaleniu pęcherza moczowego: Fundacja ds. zapalenia pęcherza moczowego oraz nadwrażliwego pęcherza 2012. 6. Jane M. Meijlink R, redaktor. Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego /Zespół bolesnego pęcherza moczowego: Diagnoza i leczenie. Publikacja IPBF. 2014. 7. Thompson A, Adamson A, Bahl A, i inni. Wytyczne odnośnie diagnozowania, zapobiegania i leczenia zapalenia pęcherza moczowego wywołanego chemioterapią lub radioterapią Journal of Clinical Urology. 2013.