Przewlekłe zapalenie pęcherza z zaburzeniami czynnościowymi układu moczowego

Czym jest zapalenie pęcherza moczowego?

Zapalenie pęcherza moczowego to termin medyczny oznaczający stan zapalny pęcherza moczowego.

W ostatnich latach zaobserwowano rosnącą liczbę badań podkreślających znaczącą rolę zaburzeń związanych z glikozaminoglikanami (GAGs) w patogenezie przewlekłych chorób pęcherza moczowego.3,4

 

Zdrowa warstwa GAG

Pęcherz moczowy jest chroniony warstwą śluzówki, która jest znana jako warstwa GAG i uważa się, że chroni znajdujące się pod nią urotelium, przed czynnikami drażniącymi obecnymi w moczu.3

Zmieniona chorobowo warstwa GAG

Istnieją dowody potwierdzające, że w przypadku zapalenia pęcherza moczowego, w warstwie GAG występują ubytki. Ubytki te przyczyniają się do objawów klinicznych obserwowanych w chorobach takich jak:
- śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego,
- zapalenie pęcherza moczowego wywołane infekcjami, urazami, kamicą moczowodową, zatrzymaniem moczu,
- zapalenie pęcherza moczowego oraz wywołane chorobami nowotworowymi lub radioterapią.52. Fundacja COB. Podręcznik poświęcony zapaleniu pęcherza moczowego: Fundacja ds. zapalenia pęcherza moczowego oraz nadwrażliwego pęcherza 2012. 3. Cicione A, Cantiello F, Ucciero G, i inni. Leczenie bazujące na wprowadzaniu do pęcherza moczowego wysoce stężonego kwasu hialuronowego oraz siarczanu chondroityny wśród pacjentów cierpiących na nawracające infekcje układu moczowego: Wyniki kwestionariusza wieloośrodkowego. Can UrolAssoc J. 2014;8(9-10):E721-7. 4. Fiander N. Zespół bolesnego pęcherza oraz śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego: opcje związane z leczeniem. Br J Nurs. 2013;22(9):S26, S8-33. 5. Cystistat® ulotka informacyjna dla pacjenta