Przewlekłe zapalenie pęcherza z zaburzeniami czynnościowymi układu moczowego

JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z ZESPOŁEM BOLESNEGO PĘCHERZA (BPS)/ ŚRÓDMIĄŻSZOWYM ZAPALENIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO (IC)

Objawy te mogą być bardzo niepokojące i mogą w znaczący sposób wpłynąć na jakość życia.4, 8

Problemy ze snem

Sleep Problems

pacjentów cierpiało na okresowe problemy ze snem

Depresja

Depression

pacjentów okresowo cierpiało na depresję

Wpływ na życie towarzyskie

Affected social life

pacjentów twierdziło, że BPS/IC ma wpływ na ich życie towarzyskie

Wpływ na podróżowanie

Affected travel

pacjentów twierdziło, że objawy ze strony pęcherza moczowego wpływają na ich plany związane z podróżą/wakacjami

Nastrój

Mood

pacjentów twierdziło że BPS/IC ma wpływ na ich ogólne samopoczucie

Problemy z intymnością

Intimacy problems

pacjentów doświadczyło problemów w życiu intymnym

Opracowano na podstawie kwestionariusza na temat zapalenia pęcherza moczowego i nadreaktywnego pęcherza moczowego (COB) przeprowadzonego wśród osób, u których zdiagnozowano BPS/IC (2009). Kwestionariusz wypełniło 830 respondentów.

4. Fiander N. Zespół bolesnego pęcherza moczowego oraz śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego: opcje leczenia. Br J Nurs. 2013;22(9):S26, S8-33. 8. Fundacja ds. zapalenia pęcherza moczowego oraz nadwrażliwego pęcherza (COB). Kwestionariusz Fundacji COB. 2009.