Przewlekłe zapalenie pęcherza z zaburzeniami czynnościowymi układu moczowego

Wpływ na jakość życia

Objawy mogą być bardzo niepokojące i mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia.2,9

Wpływ na jakość życia

Opracowana na podstawie kwestionariusza dotyczącego Zapalenia pęcherza moczowego i Zespołu pęcherza nadreaktywnego przeprowadzonego wśród pacjentów, u których zdiagnozowano BPS/IC (2009).