Informacje na temat Cystistat®

Działania niepożądane wynikające ze stosowania preparatu CYSTISTAT®

Cystistat® jest dobrze tolerowany przez pacjentów.29

Cystistat® może być stosowany długoterminowo, nie narażając chorych na niebezpieczeństwo działań niepożądanych.