Informacje na temat Cystistat®

Skuteczność preparatu Cystistat®

Zespół bólowy pęcherza moczowego (ang. Bladder painfull syndrome BPS/ Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (ang. Interstitial cystitis IC)

Cystistat® jest skuteczny już w trakcie podstawowej terapii:24

 • 85 % odpowiada na leczenie - znacząca redukcja objawów po pierwszym cyklu leczenia Cystistat. 1
 • 84 % pacjentów zauważyło poprawę jakości życia. 23

cystistat®: wskaźnik odpowiedzi na leczenie pacjentów z bps/ic w badaniach

Cystistat®: średnia redukcja objawów po 3 miesiącach terapii 24

Cystistat®: zachowana znaczna redukcja objawów w obrębie pęcherza moczowego nawet w ciągu 5 lat po zakończeniu terapii (p=0.0001) 1

50% pacjentów można uznać za wyleczonych już po podstawowej terapii preparatem Cystistat®*. 1

*Niemniej jednak, nie można wykluczyć późnych nawrotów choroby przekraczających okres obserwacji. Po przeprowadzeniu pierwotnej terapii z użyciem preparatu Cystistat® u 50% pacjentów nie wystąpiły objawy w obrębie pęcherza moczowego, co więcej, w ciągu 5 lat po zakończeniu leczenia nie zostali oni poddani żadnej dalszej terapii 1Nawracające bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego (RBC)

Cystistat® pełni funkcję regeneracyjną, tym samym zapobiega nawrotom

Cystistat® w znaczący sposób ogranicza ilość zakażeń układu moczowego w ciągu roku 14

 • Cystistat® w znaczący sposób wydłużył średni czas do nawrotu (96 do 498 dni, p<0.001).14
 • 70 % pacjentów leczonych preparatem Cystistat® nie zgłaszało nawrotów choroby w ciągu 1 roku po zakończeniu leczenia.14

Czas do nawrotu zakażenia układu moczowego (przed I po leczeniu)

Cystistat® jest bardziej skuteczny niż profilaktyka antybiotykowa14,15Zapalenie pęcherza moczowego wywołane radioterapią (RIC)

Cystistat® wpływa na redukcję objawów związanych z RIC 5,26,27

 • Cystistat® daje szybką ulgę w objawach związanych z RIC28
 • 97 % pacjentów cierpiących na RIC zgłaszało całkowite ustąpienie dysurii (bolesnego oddawania moczu, dyskomfortu towarzyszącemu mikcji) oraz bólu28
 • Szybkie złagodzenie objawów u prawie wszystkich pacjentów.
 • Cystistat® wykazuje skuteczność w ostrych i późnych powikłań wynikających z RIC (5 letni okres obserwacji).16
 • Cystistat® zmniejsza występowanie i zaawansowanie ostrej i późnej toksyczności w popromiennym zapaleniu pęcherza moczowego (5 letni okres obserwacji).16
 • Cystistat® zmniejsza częstość występowania i stopień ostrej i późnej toksyczności popromiennego zapalenia pęcherza moczowego.16
 • Cystistat® jest dobrze tolerowany.16