Informacje na temat Cystistat®

Cystistat® Oszczędności i wydajność/skuteczność

  • Cystistat® jest tańszy niż inne niespecyficzne terapie13


Oszczędność kosztów jest widoczna od pierwszego roku stosowania Cystistat

* Koszty w porównaniu do niestandardowych terapii BPS/IC zalecane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Urologiczne - AUA - wytyczne
Koszty w ogólnodostępnym systemie opieki zdrowotnej (Austria) dla trzech terapii standardowych dla BPS/IC: Cystistatu®, polisiarczanu pentosanu sodu i amitryptyliny Terapie objawowe obejmują leki przeciwbólowe, przeciwcholinergiczne, antybiotyki, środki uspokajające.


  • Długoterminowe oszczędności 13

Różnica zaobserwowana pomiędzy preparatem Cystistat® a innymi terapiami wiąże się ze współczynnikiem remisji objawów13

  • Cystistat® wykazuje wyższą efektywność niż niektóre z pozostałych substytutów GAG 13


LICZBA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH TERAPII

Wydajność* jest definiowana bezpośrednio przez NNT (liczbę pacjentów wymagających leczenia), przy założeniu identycznego kosztu jednostkowego i tej samej liczby dawek.
*Wydajność wynika z pomnożenia kosztu leczenia przez NNT.

Cennym wskaźnikiem skuteczności leczenia jest NNT (Number Needed to Treat), czyli „liczba pacjentów, których należy poddać leczeniu”. NNT oznacza liczbę pacjentów, których należało poddać leczeniu, żeby wyleczyć jedną osobę. Podejście farmakoekonomiczne: NNT

  • NNTs – Liczba pacjentów wymagająca wyleczenia (liczba pacjentów, którą trzeba poddać danej interwencji aby zapobiec jednemu niekorzystnemu punktowi końcowemu lub uzyskać jeden dodatkowy korzystny punkty końcowy).
  • Parametr ten jest obecnie jedną z najlepszych definicji skuteczności. Wartości bliskie 1 oznaczają większą efektywność i skuteczność a skrajne wartości oznaczają działanie mniejsze lub zapobiegawcze (wśród najniższych wartości znajdują się antybiotyki z około 1.2 a wśród najwyższych, ale akceptowalnych są leki na cholesterol z NNT około 14).