Informacje na temat Cystistat®

Podawanie preparatu CYSTISTAT®

Cystistat® powinien być podawany przez lekarza lub wykwalifikowaną pielęgniarkę, wprowadzając całą objętość roztworu do pęcherza moczowego, po uprzednim wydaleniu wszelkich pozostałości moczu przez pacjenta.30

Leczenie preparatem Cystistat® musi zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta i musi być dostosowane do ulgi w zakresie objawów.

Sposób użycia:

  • Po dokładnej mikcji należy podać dopochęrzowo za pomocą cewnika całą objętość roztworu znajdującą się w fiolce.
    Najlepiej dostosowane są cewniki o małej średnicy (na przykład 8 lub 10 F) lub cewniki hydrofilowe.
  • Należy unikać przyjmowania napojów, w szczególności kawy, na 2 godziny przed podaniem preparatu.
  • W celu uzyskania optymalnego wyniku leczenia pacjent powinien powstrzymać mikcję tak długo jak to możliwe (przez co najmniej 30 minut) po instalacji preparatu. Sugeruje się jak najdłuższe utrzymanie wlewki w pęcherzu (optymalnie 120 minut).
  • Schemat leczenia dostosowuje się indywidualnie do pacjenta a liczba instalacji zależy od szybkości ustępowania objawów chorobowych.
  • Ocena efektów leczenia nie jest wiarygodna przed podaniem minimum pięciu wlewek.

Aby złagodzić objawy zapalenia pęcherza moczowego, zaleca się instalację CYSTISTAT® raz w tygodniu przez 4-12 tygodni, a następnie raz w miesiącu do chwili ustąpienia objawów.
Lekarz prowadzący, urolog lub radiolog może również zadecydować o profilaktycznym zastosowaniu CYSTISTAT®.

  • terapia początkowa:1x tydzień przez minimum 4 tygodnie (do 12. tygodni, w zależności od nasilenia objawów),

Podawanie preparatu CYSTISTAT®

Jak podano na ulotce dołączonej do preparatu, zaleca się wprowadzanie preparatu Cystistat® do pęcherza raz w tygodniu przez 4-12 tygodni, a następnie raz w miesiącu, aż do ustąpienia objawów.