Przewlekłe zapalenie pęcherza z zaburzeniami czynnościowymi układu moczowego

Fizjopatologia i Diagnoza

W ostatnich latach odnotowano rosnącą liczbę badań sugerujących, że ubytki w warstwie ochronnej glikozaminoglikanów (GAG) znajdującej się na nabłonku pęcherza moczowego odgrywają istotną rolę w patogenezie wielu przewlekłych chorób pęcherza moczowego.6

Niezależnie od pierwotnej przyczyny wystąpienia procesu zapalnego, ubytki w warstwie GAG mogą być pierwszym krokiem w całej kaskadzie zdarzeń prowadzących do przewlekłych chorób pęcherza moczowego.7

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO JEST PRZEDE WSZYSTKIM ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM WARSTWY GAG

Ubytki w warstwie GAG nabłonka pecherza moczowego umożliwiają bezpośrednią styczność zarówno prawidłowych, jak i nieprawidłowych składników moczu poprzez nabłonek pęcherza moczowego co powoduje:

  • przewlekłe uszkodzenie nabłonka pęcherza moczowego
  • pęcherz neurogenny

Prawidłowy nabłonek pęcherza moczowego jest pokryty grubą warstwą GAG, która:7

  • zapobiega adherencji bakterii do ściany pęcherza
  • chroni ścianę pęcherza przed infekcjami i czynnikami drażniącymi obecnymi w moczu

Nawracające bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego (RBC), Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (BPS/IC) oraz Zapalenie pęcherza moczowego wywołane radioterapią (RIC) mogą wykazywać wspólne cechy w początkowej fazie patogenezy.7